Budskapet Kort

Drygt tre år sen sade det “klick, klick, klick” riktigt ordentligt och det centrala budskapet jag hade arbetat på i över 20 år tog en enormt vacker form. Fyra centrala principer, samt vår gemensamma historia – andligt och vetenskapligt – kom samman i ett välkänt ord – LOVE. Många händelser i min barn- och ungdom förutspådde detta budskap, men sist och slutligen kan jag bara säga att jag välsignades med detta verk. Jag vill ge dethär verket som en gåva till alla, för “makten tillhör folket”, som grundlagen säger.

Detta är kärnan i det världsmakterna arbetar emot.

1999, då jag var 21 år, upplevde jag en andlig död och pånyttfödelse, andligt uppvaknande, shamanistisk kris, eller vad man skall kalla det. Upplevelsen påminde väldigt mycket om en “nära döden upplevelse” till sin form och sitt innehåll. 

De påföljande två månaderna uppskattar jag att jag var i rent ljus/kärlek/sanning/himmel i runt 60 timmar. I detta tillstånd var svaret till alla livets väsentliga frågor helt självklart och tydligt. De följande 20+ åren har sedan varit att försöka downloada och manifestera denna ande och sanning.

Nånstans kring 2005 insåg jag att ordet LOVE kan skrivas med symbolerna 3AO7. Inga andra siffror och bokstäver passar. Jag insåg inte den bibliska betydelsen av dessa symboler, men jag skrev dem ändå på pärmen av min bibel. Kopplingarna till bibeln och frihetspolitik började bli tydliga först nån tid före coronan. 

Jag tänker ändå inte slösa er tid på bakgrund, utan håller introduktionen och varje punkt kort och koncist.

3

Meningen i 3 fås från tredje dagen.
Inget djur har förmågan att påverka sin omgivning, som människan. Ändå lever många i nöd och mår dåligt. Vad felas? I verkligheten är det väldigt få människor, som kan påverka samhället.

På andra “dagen” skapades “vattnen under och vattnen ovan” (haven och atmosfären). På tredje “dagen skapades land och växter. På fjärde “dagen” skapades solen, månen och stjärnorna. 

Fjärde “dagen” är enda delen i hela skapelseberättelsen, som inte passar in kronologiskt. Detta beror på att man ofta ansåg att någonting blev till först då det fick en funktion, en mening. M.a.o. fick rymdljusen sin mening först då det fanns växtlighet, som behövde dem. Detta kallas “biocentrism”, alltså att livet är centralt. Jämför med andra fornreligioner där solen ansågs vara dyrkansvärd, eller vetenskapligt materialism, där allt kan ses som likvärdig molekylsoppa. 

Hursomhelst, den fjärdes roll är att tjäna “dag” tres väster. Om vi använder samma princip på två – atmosfären – kommer frågan “hurudan är en optimal atmosfär för växter?”. Det visar sig att den optimala koldioxidhalten för många vanliga växter är runt 1000 ppm, eller 0.1%. Dagens koldioxidhalt är runt 400 ppm, eller 0.4%.

Utöver detta visar denna skiss vilka faktorer bör tas i beaktande för att skapa en hälsobefrämjande miljö för människor. Den är på engelska, men om finska passar bättre kan du se den på den finskspråkiga sidan.

A

A, som i alfa, alltså början.
A står för vår skapelseberättelse i vetenskapligt ljus. 

Efter vårt fall från oskyldighet förbjöds “livets träd. Livets träd spelar en enorm roll i slutet av bibeln då trädgården återställs. Många har påpekat att detta tydligt hänvisar till hampan, som har varit den centrala växten för mänskligheten materiellt, medicinellt och andligt/kulturellt. Det enkla budskapet i A är alltså “Legalisera och nyttja hampan nu!”.

Här är en video jag gjorde på finska om skapelseberättelsen och mänsklighetens historia. 

O

O, som i omega – loppu, slut, stiga upp o ga ut.

Många politiska filosofier påstår sig vara “historiens slut”. Detta gäller USAs självständighetsdeklaration med sina jämlika Gudgivna/naturliga rättigheter, såsom “liv, frihet och strävan efter lycka”. Detta gäller också tyranniska reaktioner till detta – socialism/kommunism och fascism. Detta verk är enligt med judeo-kristna, upplysningstidens och USAs grundade traditioner. 

Vi ser dessa sanningar som självklara: att alla människor är skapade jämlika; att de av sin skapare har tilldelats vissa oförytterliga rättigheter och att rätten till liv, frihet och strävan efter lycka finns bland dessa; att regeringar har inrättats bland människorna för att säkra dessa rättigheter och att regeringarna erhåller sina befogenheter genom de styrdas samtycke; att närhelst någon styrelseform motverkar dessa mål så är det folkets rättighet att förändra eller upphäva denna styrelseform och att inrätta en ny enligt de principer som för folket framstår som de mest troliga att påverka deras trygghet och lycka.”
– USAs självständighetsförklaring

O:s budskap är helt enkelt frihet för alla, såväl negativ- som positiv-. Respekt för andra människors frihet är den gyllene regelns logiska slutsats. Det är också värt att nämna, att Jesus korsfästes bl.a. för “misinformation” och “hatprat” mot den tidens religiösa/vetenskapliga auktoriteter. Det är alltså passande att yttrandefrihet skrevs in i USAs grundlags första tillägg.

Jag kom på nångång 2010 att varje människas behov av negativ- och positiv frihet korrelerar med vänstra och högra hjärnhalvan. Av detta skäl är “politik ett trick”, som bob Marley sade. Då vi röstar vänster får vi kanske lite mer grundtrygghet, men också mer stat och byrokrati. Röstar vi höger kan vi få lite mer marknadsfrihet, men mest storföretagsmakt. Äkta frihet finner vi sällan bland alternativen.

Enkelheten minimerar behovet av statsmaskineri, byrkorati, slöseri, kaos och korruptionsmöjligheter, samt maximerar lycka, frihetskänsla, psykisk hälsa, kreativitet, innovation och annat gott.

-

2. Äkta frihet baserad på självbestämmanderätt angående ens kropp och liv. Det finns gott om resurser för välfärd då vi förtår att kräva lagstiftning baserat på ”var och en med sitt” istället för förmyndarskap.

(T.ex. stark yttrande- och hälsofrihet, legalisering av snus och slut på drogkriget)

3. Äkta privatlivsintegritet. De som har insyn i vårt privatliv och våra nätverk har orimlig makt över oss.

(T.ex. kontant- och papperspassrätt, slut på onödigt inkräktande myndigheter, äppar och storföretag)

+

4. Äkta rätt till tillräckliga resurser för ett fritt liv.

(T.ex. pengareform, medborgarlön utöver andra inkomster, sjuk- och hälsovårdsgaranti, samt utbildnings- och rättshjälpsgaranti på en fri marknad)

5. Äkta transparens i det statliga samt information om marknadens produkter och tjänster. Utan bra information finns det ingen sann frihet.

(T.ex. cigaretters 600 tillsatsämnen, GMOn, vaccininnehåll)

Märkväl, inget om kön, hudfärg eller sexualitet. Det behövs inte. Dethär är politisk kärlek och gäller varendaste en.

7

Meningen i 7 fås från sjunde “dagen”.

Här förklarar Bob Marley hur bibeln beskriver vår begynnelse utan fördomar eller förtryck. Han förklarar också hur varje människa är en kyrka. En liten pärla på slutet.

7 står alltså för principen “jämnställdhet oberende av kön, hudfärg, sexualitet (frivilliga vuxna emellan), kapacitet, mm”.